Vabilo na občni zbor društva

V sredo, 12. oktobra 2022, ob 19:30 uri vabimo vse članice in člane na občni zbor Društva športnih plezalcev Radovljica.

Na podlagi 30. člena statuta Društva športnih plezalcev Radovljica predsednik društva, Domen Švab, sklicuje redni občni zbor v sejni sobi v stavbi na naslovu Ulica Staneta Žagarja 2b, Radovljica.

Kandidati za volitve v organe (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani upravnega odbora) so lahko člani društva in svojo vlogo pošljejo na .

Predviden dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika)
 3. Potrditev predloga dnevnega reda
 4. Poročila preteklega leta
 5. Razprava na poročila
 6. Potrditev poročil
 7. Razrešitev dosedanjemu vodstvu
 8. Volitve organov (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani upravnega odbora)
 9. Program dela
 10. Sprememba statuta društva
 11. Določitev višine in načina plačevanja članarine društva
 12. Razno in zaključek občnega zbora

Lep pozdrav,

Domen Švab
predsednik