ŠPORTNI NAZIVI v športnem plezanju so:

PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA

Naziv PŠP se pridobi z udeležbo začetne šole športnega plezanja (v nadaljevanju ZŠŠP) in uspešno opravljenim izpitom, ki se organizira ob zaključku ZŠŠP. Program ZŠŠP mora trajati najmanj 50 ur. V okviru teh ur mora zajemati vsaj 20 ur vadbe na športno plezalnih smereh na umetnih ali naravnih stenah. Naziv PŠP pridobi vsak tečajnik, ki je končal ZŠŠP in v vodstvu preplezal vsaj 10 različnih športno plezalnih smeri katerekoli težavnosti ter uspešno opravil izpit.

ŠPORTNI PLEZALEC

Naziv ŠP se pridobi z uspešno opravljenim izpitom za ŠP. Za pristop k izpitom ŠP je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP,
 • v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let,
 • naziv pripravnik športnega plezanja,
 • predloženo klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere koli težavnosti,
 • skladno z razpisom in pravočasno izpolnjena prijavna dokumentacija ter plačana kotizacija.

Zbirka gradiv za izpittehnika plezanja, prva pomočprojekt OSP.

 

STROKOVNI NAZIVI v športnem plezanju so:

VADITELJ ŠPORTNEGA PLEZANJA

lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP,
 • starost vsaj 18 let,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • naziv športni plezalec ali naziv alpinist,
 • opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije tehnike plezanja,
 • za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije,
 • udeleženec lahko opravlja izpit, če:
  – se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin,
  – je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.

Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin. Usposabljanje za pridobitev naziva VŠP traja 80 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur. Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin.

TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA

lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP,
 • starost vsaj 18 let,
 • strokovni delavec 1 – športno treniranje – planinstvo-športno plezanje (VŠP),
 • vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja,
 • opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo nadaljevalne tehnike plezanja ter uspešno splezano smerjo z oceno 7a za moške oziramo 6c za ženske (francoska lestvica ocenjevanja plezalnih vzponov),
 • za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije,
 • udeleženec lahko opravlja izpit, če:
  – se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin;
  – je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.

Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin. Usposabljanje za pridobitev naziva TŠP traja 106 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur. Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin.