V treninge vpisujemo začetnike, ki obiskujejo vsaj 1. razred osnovne šole. Treningi trenutno potekajo na dveh lokacijah:

OŠ A. T. Linharta Radovljica (Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica)

V šoli imamo trenutno na razpolago dve visoki steni za plezanje z varovanjem in eno balvansko steno. Visoki steni sta pripravljeni, da jih po potrebi prepolovimo, kar pomeni, da dobimo štiri balvanske stene. Omenjeno funkcijo uporabimo pri naših dveh tekmah.

 

Trenažni center Podvin (Mošnje 1, 4240 Radovljica)

V centru imamo odlične pogoje za vrhunsko balvansko plezanje. Sestavljen je iz štirih različnih sten, z različnimi nakloni.